Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv kinestetických počitků na kvalitu řízení vzpřímeného stoje a rovnováhové schopnosti u osob se zrakovým postižením
Název práce v češtině: Vliv kinestetických počitků na kvalitu řízení vzpřímeného stoje
a rovnováhové schopnosti u osob se zrakovým postižením
Název v anglickém jazyce: The effect of kinesthetic sensation on the postural control
and balance abilities of individuals with visaul impairments
Klíčová slova: posturální stabilita, rovnováha, balanční cvičení, zrakově postižený, stabilometrie, Footscan
Klíčová slova anglicky: postural control, balance, balance training, visual impairment, stabilometry, Footscan
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.09.2010
Datum zadání: 18.01.2011
Datum a čas obhajoby: 11.05.2011 11:00
Místo konání obhajoby: katedra Fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:14.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 11.05.2011
Oponenti: PaedDr. Lucia Malá, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.
Seznam odborné literatury
Véle,F. Kinezilogie pro klinickou praxi. Praha: Grada, 1997.

Vařeka, I. Posturální stabilita I. Část: terminologie a biomechanické principy. Rehabilitace a fyzikální lékařství, prosinec 2002, roč. 9, č. 4, s. 122-129.

Massion, J. Postural Ccntrol Systems. Current Opinion in Neurology. December 1994, vol. 4., n. 6, pg. 877-887.
Předběžná náplň práce
Objektivizovat pomocí přístroje Footscan vliv pohybového programu na stabilizaci polohy ve vzpřímeném držení a rovnováhové schopnosti u osob se zrakovým postižením.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Compose through the literature study appropriete balance programe for the individuals with visual impairment and measure its effect on their postural control and balance abilities.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK