Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Personalistika na ZŠ - přijímání pedagogických pracovníků
Název práce v češtině: Personalistika na ZŠ - přijímání pedagogických pracovníků
Název v anglickém jazyce: Human Resources at the Basic School - Recruitment of Pedagogical Staff
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaromír Hladký
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.09.2010
Datum zadání: 23.09.2010
Datum a čas obhajoby: 21.09.2010 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Vladimíra Hovančíková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK