Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vzájemná práva a povinnosti rodičů a dětí
Název práce v češtině: Vzájemná práva a povinnosti rodičů a dětí
Název v anglickém jazyce: Mutual rights and duties between parents and children
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.09.2009
Datum zadání: 23.09.2009
Datum a čas obhajoby: 21.09.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2010
Oponenti: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK