Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Strukturovanost a neodvislost jednání v dilematu mateřství a interrupce
Název práce v češtině: Strukturovanost a neodvislost jednání v dilematu mateřství a interrupce
Název v anglickém jazyce: Structure and agency in the maternity and abortion dilemma
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Richard Růžička, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.08.2010
Datum zadání: 12.08.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 13.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK