Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bydlení v nových obytných komplexech. Kladné a záporné stránky života na "nových sídlištích" (empirická studie)
Název práce v češtině: Bydlení v nových obytných komplexech. Kladné a záporné stránky života na "nových sídlištích" (empirická studie)
Název v anglickém jazyce: Housing in new residential complex. The positives and negatives of living in the "new housing estates"
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.07.2010
Datum zadání: 30.07.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 13.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2010
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jan Sládek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK