Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jezdecká turistika
Název práce v češtině: Jezdecká turistika
Název v anglickém jazyce: Horse Trail
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Marie Hronzová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.09.2010
Datum zadání: 11.03.2011
Datum a čas obhajoby: 21.09.2010 00:00
Místo konání obhajoby: Hloubětín
Datum odevzdání elektronické podoby:20.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PaedDr. Ladislav Pokorný
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK