Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jazykové aspekty hanlivého humoru Haškova Švejka v porovnání s jeho bulharským překladem
Název práce v češtině: Jazykové aspekty hanlivého humoru Haškova Švejka v porovnání s jeho bulharským překladem
Název v anglickém jazyce: Language aspects of vituperative humor of Hašek's Švejk in comparison with his Bulgarian translation
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Hana Gladkova, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.07.2010
Datum zadání: 30.07.2010
Datum a čas obhajoby: 13.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:30.07.2010
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Albena Rangelová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK