Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nerovnovážná supravodivost
Název práce v češtině: Nerovnovážná supravodivost
Název v anglickém jazyce: Nonequilibrium superconductivity
Klíčová slova: supravodivost
Klíčová slova anglicky: superconductivity
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: prof. Pavel Lipavský, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.10.2010
Datum zadání: 26.10.2010
Datum a čas obhajoby: 13.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:03.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2012
Oponenti: Prof. Dr. Klaus Morawetz
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úkolem práce bude popsat nerovnovážné stavy supravodiče ze dvou úhlů:
1. rozdělení jednočásticových excitací pod vlivem vnějších polí
2. vliv nerovnovážného rozdělení na kondensát
Seznam odborné literatury
A. A. Abrikosov, L. P. Gorkov, I. E. Dzyaloshinski: Method of Quantum Field Theory in Statistical Physics
N. Kopnin: Theory of nonequilibrium superconductivity
a odborné články
Předběžná náplň práce
Excitace v supravodiči patří k nejexotičtějším částicím vůbec. Například kvasielektron s Fermiho impulsem má nulovou rychlost a nulový náboj, přesto přispívá k proudu jako normální elektron s plným nábojem a Fermiho rychlostí. Nerovnovážné systémy těchto excitací nabízejí řadu paradoxních jevů náročných jak intuitivně tak pro formální popis.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Excitations in superconductors belong to the most exotic particles known to mankind. For example, the quasielectron of Fermi momentum has zero velocity and zero charge yet it contributes to the current equally to the normal electron with the full charge and Fermi velocity. Nonequilibrium systems of these excitations show a number of intriguing paradoxes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK