Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociologie sportu se zaměřením na cyklistiku: jízda na kole jako rozšířená pohybová aktivita ve volném čase.
Název práce v češtině: Sociologie sportu se zaměřením na cyklistiku: jízda na kole jako rozšířená pohybová aktivita ve volném čase.
Název v anglickém jazyce: Sociology of sport focused on cycling: cycling as an extended movement activity in free time
Klíčová slova: Jízda na kole, sociologie sportu, volný čas, životní styl, rekreace, cyklistika
Klíčová slova anglicky: Riding a bike, sociology of sport, free time, life style, recreation, cycling
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.09.2010
Datum zadání: 04.07.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.08.2011
Datum a čas obhajoby: 09.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se bude zabývat sociologií sportu. Práce bude teoreticko-empirická. V empirické části se zaměří především na dnes velmi populární cyklistiku, kterou bude zkoumat jako sociokulturní fenomén. Důraz bude kladen na cyklistiku rekreační. Pomocí krátké ankety bude provedena přímo v terénu sonda mezi cyklisty. Bude se věnovat především tomu, jak dlouho se zájemci cyklistice věnují, frekvenci jízdy na kole a důvodům, proč cyklistiku vlastně provozují a co jim tento sport přináší.
Seznam odborné literatury
DUFFKOVÁ J. a kol., Sociologie životního stylu. Plzeň : Aleš Čeněk s.r.o., 2008

HODAŇ, Bohuslav. Tělesná kultura - sociokulturní fenomén : východiska a vztahy. Olomouc : Univerzita Palackého, 2000

SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu . Praha : Grada, 2008.

SEKOT, Aleš. Sociologie sportu, Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2006

SEKOT, Aleš. a kol., Kapitoly ze sportu. Brno : Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií, 2004

SEKOT, Aleš. a kol., Sociální dimenze sportu. Brno : Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií, 2004

SLEPIČKA, P.,HOŠEK , V., HÁTLOVÁ , B. Psychologie sportu. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2009

SLEPIČKOVÁ, I., Sport a volný čas. Praha : Karolinum, 2005
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK