Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podprsenka v kulturologické perspektivě
Název práce v češtině: Podprsenka v kulturologické perspektivě
Název v anglickém jazyce: The bra in a culturological perspective
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.09.2010
Datum zadání: 21.09.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 23.09.2010 11:30
Datum odevzdání elektronické podoby:23.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Ondřej Hubáček, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
...
Seznam odborné literatury
...
Předběžná náplň práce
...
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
...
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK