Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Člověk a krajina v kulturologické perspektivě
Název práce v češtině: Člověk a krajina v kulturologické perspektivě
Název v anglickém jazyce: Man and landscape in culturological perspective
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.08.2010
Datum zadání: 30.08.2010
Datum a čas obhajoby: 22.09.2010 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:30.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
...
Seznam odborné literatury
...
Předběžná náplň práce
...
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
...
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK