Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Melancholie po Dürerovi
Název práce v češtině: Melancholie po Dürerovi
Název v anglickém jazyce: Melancholy after Dürer
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Lubomír Konečný
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.09.2010
Datum zadání: 21.09.2010
Datum a čas obhajoby: 16.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jana Hana Hlaváčková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK