Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Maticová algebra ve statistice
Název práce v češtině: Maticová algebra ve statistice
Název v anglickém jazyce: Matrix Algebra in Statistics
Klíčová slova: Maticová algebra, statistika, idempotentní matice, spektrální rozklad, Kroneckerův součin
Klíčová slova anglicky: Matrix algebra, statistics, idempotent matrix, spectral decomposition, Kronecker product
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.09.2010
Datum zadání: 29.09.2010
Datum a čas obhajoby: 12.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:04.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2011
Oponenti: prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student sestaví přehled výsledků z maticové algebry, které se nejběžněji používají v pravděpodobnosti a statistice (lineární modely, mnohorozměrná analýza, Markovovy procesy). Přehled bude doplněn důkazy nejdůležitějších tvrzení, odkazy na důkazy ostatních výsledků a vlastním řešením vybraných příkladů.
Seznam odborné literatury
Harville DA (1997) Matrix algebra from a statistician's perspective. Springer, New York.
Harville DA (2001) Matrix algebra: exercises and solutions. Springer, New York.
Mardia KV, Kent JT, Bibby JM (1979) Multivariate Analysis. Academic Press, London.
Khuri A (2010) Linear Model Methodology. CRC Press, Boca Raton, FL.
Anděl, J (1985) Matematická statistika. SNTL, Praha.


Předběžná náplň práce
Pojetí práce by mělo být didakticko-pedagogické, tj. nejde o originalitu obsahu, ale jasnost, přehlednost a srozumitelnost zpracování. Některé důkazy bude třeba odvodit nebo vyhledat v učebnicích algebry. Tvořivost studenta se vyřádí i na zpracování vzorových řešení procvičovacích příkladů z literatury.

Téma předpokládá předchozí absolvování předmětů NSTP129 nebo NSTP022 a zápis předmětů NSTP097 nebo NSTP201+202.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK