Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aplikace školy chůze na běh na lyžích osob s jednostrannou nadkolenní amputací
Název práce v češtině: Aplikace školy chůze na běh na lyžích osob s jednostrannou nadkolenní amputací
Název v anglickém jazyce: Application of gait training to cross-country skiing for unilateral above-knee amp
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jan Hruša, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.09.2009
Datum zadání: 20.09.2009
Datum a čas obhajoby: 14.09.2010 00:00
Místo konání obhajoby: Praha - katedra SP UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:03.09.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:03.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2010
Oponenti: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK