Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výskyt tularémie v Královéhradeckém kraji za posledních deset let
Název práce v češtině: Výskyt tularémie v Královéhradeckém kraji za posledních deset let
Název v anglickém jazyce: Distrubition of tularemia in district Hradec Králové during last ten year
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav epidemiologie a biostatistiky 3. LF UK (12-EPID)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jana Dáňová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.09.2010
Datum zadání: 20.09.2010
Datum a čas obhajoby: 07.09.2011 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2011
Oponenti: MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK