Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ethnic differentiation of fertility in Kazakhstan
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Ethnic differentiation of fertility in Kazakhstan
Klíčová slova: Ethnicity, ethnic groups, fertility, differentiation, Kazakhstan
Klíčová slova anglicky: Ethnicity, ethnic groups, fertility, differentiation, Kazakhstan
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.09.2010
Datum zadání: 20.09.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2010
Oponenti: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK