Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fotosystém I: od baktérií k zeleným rostlinám
Název práce v češtině: Fotosystém I: od baktérií k zeleným rostlinám
Název v anglickém jazyce: Photosystem I: from bacteria to green plants
Klíčová slova: Evoluce, fotosystém I, heliobakterie, chloroplasty, proteinové podjednotky, reakční centrum, sinice, struktura, zelené sirné bakterie
Klíčová slova anglicky: Evolution, chloroplasts, cyanobacteria, green sulphur bacteria, heliobacteria, Photosystem I, protein subunits, reaction center, structure
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.10.2010
Datum zadání: 06.12.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:17.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2013
Oponenti: RNDr. Petra Lišková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK