Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah úrovně pohybových schopností a školního prospěchu
Název práce v češtině: Vztah úrovně pohybových schopností a školního prospěchu
Název v anglickém jazyce: Relationship of level of physical skills and academic achievemnts
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.09.2010
Datum zadání: 30.03.2011
Datum a čas obhajoby: 15.09.2010 00:00
Místo konání obhajoby: M.D.Rettigové
Datum odevzdání elektronické podoby:20.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK