Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Festivity na dvorech přemyslovských knížat a králů (12. a 13. století). Nastolení, korunovace a pohřby
Název práce v češtině: Festivity na dvorech přemyslovských knížat a králů (12. a 13. století).
Nastolení, korunovace a pohřby
Název v anglickém jazyce: Festivites on the courts of the Premyslid's princes and kings
(12 and 13 centuries). Enthronements, coronations and funerals
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: Mgr. Gabriela Šarochová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.09.2010
Datum zadání: 17.09.2010
Datum a čas obhajoby: 08.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Kateřina Sládková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK