Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Komparace organizace dohledu nad finančním trhem v České republice , Spolkové republice Německo, Republice Rakousko a Švýcarské konfederaci
Název práce v češtině: Komparace organizace dohledu nad finančním trhem v České republice
, Spolkové republice Německo, Republice Rakousko a Švýcarské konfederaci
Název v anglickém jazyce: The organization of financial services supervision: a comparison
of the Czech Republic, Germany, Austria and Switzerland
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.06.2010
Datum zadání: 22.06.2010
Datum a čas obhajoby: 22.09.2010 10:00
Místo konání obhajoby: 322
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:22.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2010
Oponenti: JUDr. Petr Kotáb, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK