Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proces s hudební skupinou "The Plastic People of the Universe" a vznik Charty 77
Název práce v češtině: Proces s hudební skupinou "The Plastic People of the Universe" a vznik Charty 77
Název v anglickém jazyce: Lawsuit with the music group "The Plastic People of the Universe"
and creation of Charter 77
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lubor Václavů
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.09.2010
Datum zadání: 17.09.2010
Datum a čas obhajoby: 08.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK