Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozpočtová politika EU - Právní úprava nadměrných schodků ve vztahu k členským státům
Název práce v češtině: Rozpočtová politika EU - Právní úprava nadměrných schodků
ve vztahu k členským státům
Název v anglickém jazyce: The budgetary Policy of the EU - Legal Regulation of Excessive Deficits
in Relation to Member States
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.06.2010
Datum zadání: 29.06.2010
Datum a čas obhajoby: 22.09.2010 09:00
Místo konání obhajoby: 306
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2010
Oponenti: prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK