Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Self assembly of polyelectrolytes in aqueous solution (dissipave particle dynamics)
Název práce v češtině: Spontánní asociace polyelektrolytů ve vodných roztocích
(disipativní částicová dynamika)
Název v anglickém jazyce: Self assembly of polyelectrolytes in aqueous solution (dissipave particle dynamics)
Klíčová slova: polyelektrolyt, blokový kopolymer, počítačové simulace
Klíčová slova anglicky: polyelectrolyte, block copolymer, computer simulations
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Zuzana Limpouchová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2011
Datum zadání: 23.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:14.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2014
Oponenti: prof. RNDr. Jiří Kolafa, CSc.
 
 
 
Konzultanti: prof. Ing. Martin Lísal, DSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK