Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syntactic structure of participial and gerundial non-finite clauses
Název práce v češtině: Syntaktická stavba participiálních a gerundiálních polovětných konstrukcí
Název v anglickém jazyce: Syntactic structure of participial and gerundial non-finite clauses
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.04.2010
Datum zadání: 08.04.2010
Datum a čas obhajoby: 13.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.08.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:26.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK