Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Street-art, stickers a graffiti v reálném městském prostředí a jejich působení na žáky
Název práce v češtině: Street-art, stickers a graffiti v reálném městském prostředí a jejich působení na žáky
Název v anglickém jazyce: Street art, stickers and graffiti
Klíčová slova: street art, graffiti, velkoměsto, veřejný prostor, výtvarná výchova, ilustrace, grafika
Klíčová slova anglicky: street art, graffitti, city, public space, art education, illustration, graphics
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.09.2010
Datum zadání: 16.09.2010
Datum a čas obhajoby: 15.09.2010 00:00
Místo konání obhajoby: PedF - KVV
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK