Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Metoda hlavních komponent a její aplikace
Název práce v jazyce práce (slovenština): Metoda hlavních komponent a její aplikace
Název práce v češtině: Metoda hlavních komponent a její aplikace
Název v anglickém jazyce: Principal components analysis and its applications
Klíčová slova: metóda hlavných komponentov, hlavné komponenty, variancia, hodnota v riziku
Klíčová slova anglicky: principal component analysis, principal components, variance, value at risk
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: RNDr. Radek Hendrych, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2010
Datum zadání: 07.10.2010
Datum a čas obhajoby: 23.01.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.12.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:09.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2012
Oponenti: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je seznámit se s metodou hlavních komponent a některými jejími aplikacemi (například v rámci regresního modelování, v oblasti časových řad či ve spojitosti s dalšími metodami mnohorozměrné statistické analýzy). Teoretické poznatky budou doprovázeny praktickou analýzou dat.
Seznam odborné literatury
1.Härdle,W. a Simar,L.: Applied multivariate statistical analysis. New York: Springer, 2007.
2.Härdle,W.; Hlávka,Z.: Multivariate statistics: exercises and solutions. New York: Springer,2007.
3.Jolliffe,I.T.: Principal component analysis. New York: Springer, 2002.
4.Srivastava,M.S.: Methods of multivariate statistics. New York: Wiley-Interscience, 2002.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK