Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Úhel pohledu
Název práce v češtině: Úhel pohledu
Název v anglickém jazyce: Point of view
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: MgA. Michal Sedlák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.01.2009
Datum zadání: 13.01.2009
Datum a čas obhajoby: 14.01.2010 00:00
Místo konání obhajoby: PedF - KVV
Datum proběhlé obhajoby: 14.01.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. ak. mal. Jiří Kornatovský
 
 
 
Konzultanti: doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK