Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zdobení těla se zaměřením na šperk
Název práce v češtině: Zdobení těla se zaměřením na šperk
Název v anglickém jazyce: Body Decoration with the Focus on Jewellery
Klíčová slova: zdobení těla, šperk, význam, funkce, typy, materiál, technologie, motiv, mezikulturní interakce, evropská tradice, autorský šperk
Klíčová slova anglicky: body decoration, jewellery, meaning of, finction of, kinds of, materials, technologies, order of, intercultural interaction, European tradition, genuine author jewellery
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Věra Roeselová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.09.2010
Datum zadání: 15.09.2010
Datum a čas obhajoby: 14.09.2010 00:00
Místo konání obhajoby: PedF - KVV
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. ak. mal. Zdenek Hůla
 
 
 
Konzultanti: doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK