Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochrana základních lidských práv, vzdělanostní společnost a jejich vzájemné vztahy
Název práce v češtině: Ochrana základních lidských práv, vzdělanostní společnost
a jejich vzájemné vztahy
Název v anglickém jazyce: Protection of human rights, educated/developed society and the relations
betwwen them
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: JUDr. Stanislav Sádovský, M.Sc., LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.09.2010
Datum zadání: 14.09.2010
Datum a čas obhajoby: 13.09.2010 00:00
Místo konání obhajoby: KOVF
Datum odevzdání elektronické podoby:13.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK