Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historik Karel Kazbunda a jeho rodné město Jičín
Název práce v češtině: Historik Karel Kazbunda a jeho rodné město Jičín
Název v anglickém jazyce: Historian Karel Kazbunda and his native Town of Jičín
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.09.2010
Datum zadání: 14.09.2010
Datum a čas obhajoby: 08.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK