Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Tři sondy do pojetí středoevropského prostoru: František Ferdinand d´Este, Karel I. a Otto Habsburský
Název práce v češtině: Tři sondy do pojetí středoevropského prostoru: František Ferdinand d´Este, Karel I. a Otto Habsburský
Název v anglickém jazyce: Three Probes into the Conception of Central European Space: Franz Ferdinand of Austria-Este, Charles I of Austria and Otto von Habsburg
Klíčová slova: Střední Evropa, František Ferdinand d´Este, Karel I., Otto Habsburský, politika, reformy, první světová válka, evropská integrace
Klíčová slova anglicky: Central Europe, Franz Ferdinand of Austria-Este, Charles I of Austria, Otto von Habsburg, politics, reforms, first world war, European integration
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Studium humanitní vzdělanosti - Komunikativní modul (24-KO)
Vedoucí / školitel: Mgr. Filip Horáček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.05.2011
Datum zadání: 04.05.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:01.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 15.02.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Jan Tuček
 
 
 
Zásady pro vypracování
Téma je navrženým názvem stanoveno jen rámcově, ve skutečnostiby jej sám student měl upřesnit podle svých zájmů. Bakalářská práce musí být pojata s kritickým odstupem. Má posoudit dnešní hodnocení českého krále, jemuž je v Čechách na běžné školní úrovni věnována téměř minimální pozornost.
Seznam odborné literatury
Prvním krokem, od nějž se budou odvíjet ostatní (rešerše, získávání literatury) bude pečlivé seznámení s dvěma základními karlovskými bibliografiemi:
1) Broucek, Peter: Karl I. (IV.) - der politische Weg des letzten Herrschers der Donaumonarchie; Wien, Böhlau, 1997 (Národní knihovna ČR).
2) Galandauer, Jan: Karel I. Poslední český král; Praha - Litomyšl, Paseka, 1998.

Rovněž bude nutné znát širší kontext války:
Šedivý, Ivan: Češi, české země a Velká válka 1914-1918; Praha, Mladá fronta, 2001.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK