Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití biočipové analýzy DNA k detekci mutací souvisejících s kolorektálním karcinomem
Název práce v češtině: Využití biočipové analýzy DNA k detekci mutací souvisejících s kolorektálním
karcinomem
Název v anglickém jazyce: Biochip DNA analysis in the detection of colorectal cancer related mutations
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK (11-00170)
Vedoucí / školitel: MUDr. Zdislava Vaníčková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.09.2010
Datum zadání: 13.09.2010
Datum a čas obhajoby: 30.09.2010 00:00
Místo konání obhajoby: Ústav biofyziky a informatiky
Datum odevzdání elektronické podoby:30.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 30.09.2010
Předmět: Obhajoba diplomové práce I (B01228)
Oponenti: MUDr. Jaroslava Kovářová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK