Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Význam stanovení C-reaktivního proteinu v klinických praxích
Název práce v češtině: Význam stanovení C-reaktivního proteinu v klinických praxích
Název v anglickém jazyce: Significance of C-reactive protein determination in clinical preactice
Klíčová slova: Reaktant akutní fáze, C - reaktivní protein, biologický materiál,
Klíčová slova anglicky: Significance of C - reactive protein determination in clinical practice
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK v Praze (11-00170)
Vedoucí / školitel: MUDr. Ján Moravík
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.09.2010
Datum zadání: 13.09.2010
Datum a čas obhajoby: 15.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2011
Předmět: Obhajoba diplomové práce I (B01228)
Oponenti: prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V této diplomové práci se zab
proteinu (CRP) v klinick
nás seznámí s CRP, se statistikou a statistick
experimentální, která informuje o pou
zp
statistického zpracování.
yvám vyznamem stanovení C-reaktivníhoych praxích. Práci jsem rozdělil na část teoretickou, kteráymi metodami, a na částžitém přístroji, postupu získávání dat aůsobu vyhodnocení vysledků. Poslední část diplomové práce obsahuje vysledky
V této diplomové práci se zab
yvám vyznamem stanovení C-reaktivního proteinu (CRP) v klinickych praxích. Práci jsem rozdělil na část teoretickou, která nás seznámí s CRP, se statistikou a statistickymi metodami, a na část experimentální, která informuje o použitém přístroji, postupu získávání dat a způsobu vyhodnocení vysledků. Poslední část diplomové práce obsahuje vysledky
statistického zpracování.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
My dissertation deals with the significance of C-reactive protein
determination in clinical practices. It is divided into three parts. Theorethical part
acquaints us with CRP, statistics and statistical methods. Experimental part informs
us about the applied machine, data gathering and outcomes valuation
procedures.There are results of statistical data processing in the final part of my
thesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK