Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mýtus o Antigoně v československém dramatu 2. poloviny 20. století
Název práce v češtině: Mýtus o Antigoně v československém dramatu 2. poloviny 20. století
Název v anglickém jazyce: The myth of Antigone in the Czechoslovakian drama of the second half of the 20th century
Klíčová slova: československé drama 2. poloviny 20. století, Antigona
Klíčová slova anglicky: Czechoslovakian drama of the 2nd half of the 20th century, Antigony
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Lenka Jungmannová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.07.2010
Datum zadání: 31.07.2010
Datum a čas obhajoby: 21.09.2010 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:30.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- práce s doporučenou literaturou
- badatelská činnost s cílem shromáždit materiály k jednotlivým inscenacím a zpracovat je (programy, recenze, články, studie)
- analýza jednotlivých her, komparace se Sofoklem
- sledování proměny mýtu Antigony ve 20. stol. s přesahem do zahraničního dramatu
- přímá spolupráce s autory
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK