Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
QR kód a jeho dekodóvání
Název práce v češtině: QR kód a jeho dekodóvání
Název v anglickém jazyce: QR Code and decoding
Klíčová slova: QR kód, Reedův-Solomonův kód
Klíčová slova anglicky: QR code, Reed-Solomon code
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Aleš Drápal, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2012
Datum zadání: 13.11.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.11.2012
Datum a čas obhajoby: 24.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:24.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2013
Oponenti: doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student se seznámí s tématem QR kódů. Popíše jejich aplikace, rozšíření, konstrukci a způsob transformace do RS kódů. Nalezne vhodný technický způsob, jak generovat a snímat QR kódy tak, aby mohl další analýze podrobit reálně získaná data. Naprogramuje nebo si osvojí vhodný dekodér a popíše jeho matematický prinicp. Provede testy účinnosti dekodéru na různě pořízených datech. V případě zájmu a dostatku času popíše některé z novějších praktických aplikací QR kódů s důrazem na použité principy matematické kryptografie.
Seznam odborné literatury
Základní informace o QR kódech jsou na http://www.denso-wave.com/qrcode
Další obecné informace student vyhledá samostatně.

Následuje liteartura k tématu Reed-Solomonových kódů:
1. Irving S. Reed, Xuemin Chen: Error-Control Coding for Data Networks, Kluwer, Norwell, 1999
2. Pavel Horal: Reed-Solomonovy kódy a jejich aplikace, bakalářská práce, MFF UK 2006
3. http://ipnpr.jpl.nasa.gov/progress_report/42-153/153F.pdf (volně přístupný tutorial Guruswami-Sudanova dekódovacího algoritmu od R.J. McEliece).
Předběžná náplň práce
QR kód zde znamená dvourozměrný maticový kód používaný zpočátku v Japonsku. Dnes je k dispozici na mobilních telefonech a používá v mnoha aplikacích každodenního života. Student/studentka uvažující o této bakalářské práci by měl být schopen/schopna samostatně vyřešit technické problémy tak, aby uměl/uměla získávat reálná data. Zkratka QR v tomto kontexu znamená něco jiného než v teorii samoopravných kódů! Zde se tím míní konkrétní komerční produkt, nikoliv "quadratic residue codes".
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK