Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Tlumočení po telefonu
Název práce v češtině: Tlumočení po telefonu
Název v anglickém jazyce: Telephone interpreting
Klíčová slova: tlumočení po telefonu, komunitní tlumočení, tlumočení na dálku, zdravotnictví, soudní tlumočení, neziskové organizace
Klíčová slova anglicky: telephone interpreting, community interpreting, remote interpreting, healthcare, court interpreting, NGO
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.09.2010
Datum zadání: 10.09.2010
Datum a čas obhajoby: 28.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:03.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jana Rejšková
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Stav zkoumané problematiky na mezinárodní úrovni: přehled základních tlumočnických situací využívajících „tlumočení na dálku“ – tlumočení po telefonu, komunitní tlumočení včetně projednávání žádostí o azyl, oblast zdravotnictví, soudní tlumočení (utajení svědci), konferenční praxe, diplomacie.
2. Sledování vývoje názorů a postojů profesních tlumočnických organizací, samotných tlumočníků, zadavatelů/organizátorů ze státní a veřejné správy, soudů, nevládních a neziskových organizací, tlumočnických a překladatelských agentur, zdravotnictví, evropských struktur, vládních kruhů, mobilních telefonních operátorů i soukromých klientů na tlumočení po telefonu.
3. Kritická analýza nejčastějších tlumočnických situací využívajících tlumočení po telefonu – využití, možnosti a omezení tohoto druhu tlumočení – dopad na tlumočníky (kvalita tlumočení, psychika – stres, únava, - pracovní podmínky, subjektivní vs. objektivní pocity, technické podmínky, cena atd.), na organizátory i samotné účastníky telefonního tlumočení.
4. Srovnání mezinárodní situace se situací na českém trhu – formou dotazování reprezentativních tlumočnických agentur /zadavatelů/ organizátorů/ klientů a profesionálních tlumočníků (ASKOT, JTP, ČKTZJ, KST ČR).
5. Výhledy do budoucna (technické vs. tlumočnické).
6. Závěry.
Seznam odborné literatury
ANDRES, Dörte, FALK, Stefanie. 2009. Information and Communication Technologies (ICT) in Interpreting – Remote and Telephone Interpreting. (dostupné z WWW: <http://www.uni-graz.at/02andres_falk.pdf>) [10.3.2012]
BOT, Hanneke. 2005. Dialogue Interpreting as a specific case of reported speech. Interpreting 7 (2), 237-261.
BOWEN, Margareta. 2000. Community Interpreting. (dostupné z WWW: <http://www.aiic.net/ViewPage.cfm/page234.htm>) [10.3.2012].
ELBERTOVÁ, Zuzana. 2010. Jazykové bariéry v českém zdravotnictví. (dostupné z WWW: <http://eifzvip.cz/dokumenty/elektronicka_knihovna/Jazykove_bariery_v_ceskem_zdravotnictvi.pdf>) [2.4.2012]
GABZDILOVÁ, Marianna. 2008. Pracovní paměť v simultánním tlumočení a její kapacita. Praha. Diplomová práce. UK, FF, ÚTRL.
GRACIA-GARCÍA, Roberto A. 2002. Telephone Interpreting: A Review of Pros and Cons. in Brennan, Scott (Ed.) Proceedings of the 43rd Annual Conference, s. 195-216. (dostupné také z WWW: <http://www.a2hc.org/articles/Telephone_interpreting-pros_and_cons.pdf>) [10.3.2012]
HALE, Sandra B., OZOLINS, Uldis, STERN, Ludmila. 2009. The Critical Link 5: Quality in Interpreting: A Shared Responsibility. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing.
HSIEH, Elaine. 2003. The Importance of Liason Interpreting in the Theoretical Development of Translation Studies. (dostupné z WWW: <http://faculty-staff.ou.edu/H/I-Ling.Hsieh-1/download/Hsieh2003-2.pdf>) [10.3.2012]
CHESHER Terry, SLATYER, Helen, DOUBINE, Vadim, JARIC, Lia, LAZZARI, Rosy 2007. Community-Based Interpreting. In: L. Brunette, G. Bastin, I. Hemlin and H. Clarke. The Critical Link 3: Interpreting in the community: The Complexity of the Profession. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing. s. 273-292.
KELLY, Nataly. 2008. A Medical Interpreter’s Guide to Telephone Interpreting. (dostupné z WWW: <http://www.imiaweb.org/uploads/pages/380.pdf>) [17.4.2012]
KELLY, Nataly. 2007. Telephone Interpreting: A Comprehensive Guide to the Profession. Lowell: Common Sense Advisory. (dostupné také z WWW: <http://www.scribd.com/doc/58378658/Telephone-Interpreting-Nataly-Kelly>) [22.4.2012]
KELLY, Nataly, BENINATTO, Renato S., DEPALMA, Donald A. 2008. Top 15 Telephone Interpreting Companies. (dostupné z WWW: <http://www.commonsenseadvisory.com/Default.aspx?TabID=74>) [10.3.2012]
KELLY, Nataly, HEDGE, Vijayalaxmi. 2011. trends in Telephone Interpreting: The Current Market Dynamics of Over-the-Phone Interpretation. Lowell: Common Sense Advisory. (dostupné z WWW: <http://www.commonsenseadvisory.com/Portals/_default/Knowledgebase/ArticleImages/110829_R_TI_Trends_Preview.pdf>) [2.4.2012]
KOSKANOVÁ, Aneta. 2009. Remote interpreting aneb simultánní tlumočení na dálku. Praha. Diplomová práce. UK, FF, ÚTRL.
KOTAŠOVÁ, Dita. 2008. Komunitní tlumočení pro státní správu ve styku s cizinci. Praha. Diplomová práce. UK, FF, ÚTRL.
MIKKELSON, Holly. 2003. Telephone Interpreting – Boon or Bane? In: Luis Pérez González, ed. Speaking in Tongues: Language across Contexts and Users. Universitat de Valencia. s. 251-269 (dostupné také z WWW: <http://www.acebo.com/papers/telefone.htm>) [10.3.2012]
MIKKELSON, Holly. 2004. The Professionalization of Community interpreting. (dostupné z WWW: <http://aiic.net/ViewPage.cfm/page=1546>) [10.3.2012]
Moser-Mercer, Barbara. 2005. Remote interpreting: issues of multi-sensory integration in a multilingual task. Meta 50 (2), s. 727-738. (dostupné také z WWW: <http://www.erudit.org/revue/meta/2005/v50/n2/011014ar.pdf>) [10.3.2012]
Moser-Mercer, Barbara. 2003. Remote interpreting: Assessment of human factors and performance parameters. (dostupné z WWW: <http://www.aiic.net/ViewPage.cfm/page1125.htm>) [10.3.2012]
OVIATT, Sharon, COHEN, Philip. 1992. Spoken Languages in Interpreted Telephone Dialogues. Computer Speech and Language 6, 277-302. (dostupné také z WWW: <http://www.ai.sri.com/pubs/files/477.pdf>) [10.3.2012]
OZOLINS, Uldis. 2011. telephone interpreting: Understanding practice and identifying research needs. Translation & Interpreting Vol 3, No 1. (dostupné také z WWW: <http://trans-int.org/index.php/transint/article/viewFile/136/93>) [2.4.2012]
Riccardi, Alessandra, Marinuzzi, Guido, ZecchinI, Stefano. 1998. Interpretation and Stress. The Interpreter’s Newsletter, 8, s. 93-106. (dostupné také z WWW: <http://etabeta.univ.trieste.it/dspace/bitstream/10077/2493/1/16Riccardi.pdf>) [22.4.2012]
TABOURI, Aziz. 2009. L’Interprétariat dans le domaine de la santé : une question aux enjeux souvent ignorés. (dostupné z WWW: <http://www.interpretariat-sante-ism.fr/wp-content/uploads/2009/12/Interpretariat_sante_Aziz_-TABOURI.pdf>) [2.4.2012]
TAUCHMANOVÁ, Jana. 2011. Model úsilí Daniela Gila v simultánním tlumočení. Praha. Diplomová práce. UK, FF, ÚTRL.
VALERO-GARCES, Carmen, MARTIN, Anne. 2008. Crossing Borders in Community Interpreting: Definition and Dilemmas. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing.
VALERO-GARCES, Carmen. 2005. Emotional and Psychological Effects on Interpreters in Public Services. (dostupné z WWW: <http://translationjournal.net/journal/33ips.htm>) [10.3.2012]
WADENSJÖ, Cecilia. 2008. Interpreting as Interaction. London/New York: Longman
WADENSJÖ, Cecilia. 1999. Telephone Interpreting and the Synchronization of Talk in Social Interaction. The Translator 5 (2), s. 247-264.
ZDRÁHALOVÁ, L. 2000. Tlumočení telefonních hovorů v ČR – Paegas Asistent. Závěrečná práce Evropského kurzu konferenčního tlumočení, Praha: UK, FF, ÚTRL.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK