Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výchovně vzdělávací projekt v muzeích- inspirace francouzským pohledem na moderní přístup k problematice otevírání muzeí návštěvníkům
Název práce v češtině: Výchovně vzdělávací projekt v muzeích- inspirace francouzským pohledem na
moderní přístup k problematice otevírání muzeí návštěvníkům
Název v anglickém jazyce: Educational program in museums - ispiration by Frensch point of
view to the modern approach facing the opening of museums to the public
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.09.2010
Datum zadání: 10.09.2010
Datum a čas obhajoby: 13.09.2010 00:00
Místo konání obhajoby: KOVF
Datum odevzdání elektronické podoby:13.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK