Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biortogonální wavelety
Název práce v češtině: Biortogonální wavelety
Název v anglickém jazyce: Biorhtogonal Wavelets
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Karel Najzar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.07.2010
Datum zadání: 26.07.2010
Datum a čas obhajoby: 07.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:26.07.2010
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK