Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Adaptation of Relational Database Schema
Název práce v češtině: Adaptation of Relational Database Schema
Název v anglickém jazyce: Adaptation of Relational Database Schema
Klíčová slova: Relační databáze, SQL, mapování, evoluce
Klíčová slova anglicky: Relational database, SQL, mapping, evolution
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2010
Datum zadání: 08.11.2010
Datum a čas obhajoby: 30.01.2012 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:08.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2012
Oponenti: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Since most of the current applications are dynamic, sooner or later the structure of the data needs to be changed and so have to be changed also all related issues. We speak about evolution and adaptability of applications. One of the aspects of this problem is adaptation of the respective storage of the data.
The aim of this work is a research on possibilities and limitations of adaptation of a relational database schema. First of all it is necessary to analyze the related issues (such as, e.g., adaptation of the schema, adaptation of respective queries, integration of new schema etc.) in general and to discuss their key problems and solutions. On the basis of the analysis the author will select one particular direction. The core of the work will be a proposal and implementation of own approach dealing with selected open issue(s) related to database schema evolution. The work will include experimental results.
Seznam odborné literatury
Mlynkova, I. - Necasky, M. - Pokorny, J. - Richta, K. - Toman, K. - Toman, V.: Technologie XML - Principy a aplikace v praxi. Grada Publishing, Prague, Czech Republic, zari 2008. ISBN 978-80-247-2725-7.

Carlo Curino, Hyun J. Moon, and Carlo Zaniolo. 2009. Automating database schema evolution in information system upgrades. In Proceedings of the 2nd International Workshop on Hot Topics in Software Upgrades (HotSWUp '09). ACM, New York, NY, USA.

Carlo A. Curino, Hyun J. Moon, and Carlo Zaniolo. 2008. Graceful database schema evolution: the PRISM workbench. Proc. VLDB Endow. 1, 1 (August 2008), 761-772.

Jay Banerjee, Won Kim, Hyoung-Joo Kim, and Henry F. Korth. 1987. Semantics and implementation of schema evolution in object-oriented databases. SIGMOD Rec. 16, 3 (December 1987), 311-322.

Barbara Staudt Lerner. 2000. A model for compound type changes encountered in schema evolution. ACM Trans. Database Syst. 25, 1 (March 2000), 83-127.

Yuan An, Xiaohua Hu, and Il-Yeol Song. 2008. Round-Trip Engineering for Maintaining Conceptual-Relational Mappings. In Proceedings of the 20th international conference on Advanced Information Systems Engineering (CAiSE '08), Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 296-311.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK