Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání sběrů z Kladska u Josefa Štefana Kubína a Jaromíra Jecha
Název práce v češtině: Srovnání sběrů z Kladska u Josefa Štefana Kubína a Jaromíra Jecha
Název v anglickém jazyce: The comparison of Josef Štefan Kubín´s and Jaromír Jech´s
collections from the area of Kladsko
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.09.2010
Datum zadání: 06.12.2010
Datum a čas obhajoby: 08.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK