Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interakce mezi textem a přednašečem v procesu interpretace literárního textu
Název práce v češtině: Interakce mezi textem a přednašečem v procesu interpretace literárního textu
Název v anglickém jazyce: Interaction between the Text and the Reciter in the Process
of Literary Text´s Interpretation
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ondřej Hausenblas
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.09.2010
Datum zadání: 06.12.2010
Datum a čas obhajoby: 08.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Josef Peterka, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK