Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syntaktické zvláštnosti díla Jáchyma Topola
Název práce v češtině: Syntaktické zvláštnosti díla Jáchyma Topola
Název v anglickém jazyce: Unusual Syntactic Features in Jáchym Topol´s Work
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.09.2010
Datum zadání: 15.12.2010
Datum a čas obhajoby: 08.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Radka Holanová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK