Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza služeb pro pěstouny v Praze
Název práce v češtině: Analýza služeb pro pěstouny v Praze
Název v anglickém jazyce: The Analysis of Services for Fosters in Prague
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.08.2010
Datum zadání: 03.08.2010
Datum a čas obhajoby: 09.09.2010 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Oldřich Matoušek
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK