Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spolupráce zaměstnavatelů a škol jako forma získávání zaměstnanců
Název práce v češtině: Spolupráce zaměstnavatelů a škol jako forma získávání zaměstnanců
Název v anglickém jazyce: Cooperation of employers and schools as a recruitment form
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Martin Sycha, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.09.2010
Datum zadání: 07.09.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 16.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
��@*@#
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK