Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv ekonomické recese na oblast řízení lidí v organizacích
Název práce v češtině: Vliv ekonomické recese na oblast řízení lidí v organizacích
Název v anglickém jazyce: The impact of the economic recession
on the field of human resources management in organizations
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.09.2010
Datum zadání: 07.09.2010
Datum a čas obhajoby: 14.09.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Lucie Pivoňková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK