Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Hodnocení stavu a péče v maloplošných zvláště chráněných území v Praze a okolí
Název práce v češtině: Hodnocení stavu a péče v maloplošných zvláště chráněných území v Praze a okolí
Název v anglickém jazyce: Evalution of state and management of small-scale especially reserved areas
in Prague and environs
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.09.2010
Datum zadání: 16.02.2011
Datum a čas obhajoby: 13.09.2010 09:00
Místo konání obhajoby: PedF UK Praha
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK