Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Multimediální příručka endogenní geologie
Název práce v češtině: Multimediální příručka endogenní geologie
Název v anglickém jazyce: Multimedia endogenous geology textbook
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.09.2010
Datum zadání: 15.02.2011
Datum a čas obhajoby: 13.09.2010 08:00
Místo konání obhajoby: PedF UK Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK