Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah struktury a funkce a využití RTX proteinů gramnegativních bakterií
Název práce v češtině: Vztah struktury a funkce a využití RTX proteinů gramnegativních bakterií
Název v anglickém jazyce: Structure-function relationships and use of RTX proteins of Gram-negative bacteria
Klíčová slova: RTX, Neisseria meningitidis, Actinobacillus pleuropneumoniae, struktura, vakcinace
Klíčová slova anglicky: RTX, Neisseria meningitidis, Actinobacillus pleuropneumoniae, structure, vaccination
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Peter Šebo, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.08.2010
Datum zadání: 15.08.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.08.2012
Datum a čas obhajoby: 25.06.2013 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.03.2013
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2013
Oponenti: prof. MUDr. Jiří Stulík, CSc.
  RNDr. Jaroslav Weiser, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK