Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Morfologická a fylogenetická charakterizace tetratrichomonád skupiny A
Název práce v češtině: Morfologická a fylogenetická charakterizace tetratrichomonád skupiny A
Název v anglickém jazyce: Morphological and phylogenetic characterization of tetratrichomonads of group A
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.10.2010
Datum zadání: 05.10.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2013
Oponenti: doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK