Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Obraz Chorvatska ve vybraných českých tištěných médiích v roce 1995
Název práce v češtině: Obraz Chorvatska ve vybraných českých tištěných médiích v roce 1995
Název v anglickém jazyce: Image of Croatia in selected Czech printed media in 1995
Klíčová slova: Chorvatsko, 1995, Rudé právo, Lidové noviny, týdeník Týden, týdeník Respekt, média, hodnocení událostí, válečné události
Klíčová slova anglicky: Croatia, 1995, Rudé právo, Lidové noviny, weekly magazine Týden, weekly magazine Respekt, periodicals, evaluation of affairs, war affairs
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.08.2010
Datum zadání: 26.08.2010
Datum a čas obhajoby: 20.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:24.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Přemysl Vinš
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce Obraz Chorvatska ve vybraných českých tištěných periodikách v roce 1995 se zabývá reflexí deníků a týdeníků (Rudé právo, Lidové noviny, Týden a Respekt) na události v Chorvatsku v určeném časovém období. V práci je mimo pohledu tiskovin na děje v rovině primárně politické či válečné přihlédnuto i k vybraným okamžikům týkajících se společenské či kulturní sféry života. Cílem práce je především posouzení míry objektivity a kontroverze zpráv, které v českých periodikách reflektovaly zmíněné tematické okruhy. Zároveň je upozorněno na nesprávné informace z tendenčně zaměřených článků a následně pak provedena korekce faktických omylů a reinterpretace tendenčních tvrzení z hlediska odborného studia autora v zájmu historické objektivity.
Seznam odborné literatury
ĐIKIĆ, Ivica; KRILE, Davor; PAVELIĆ, Boris: Gotovina – stvarnost i mit. Novi Liber, Zagreb 2010.
GOLDSTEIN, Ivo: Hrvatska povijest. Novi Liber, Zagreb 2003.
KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr: Dějiny českých médií 20. století. Portál, Praha 2010.
PELIKÁN, Jan: Národnostní otázka ve Svazové republice Jugoslávii. Geneze – vývoj – perspektivy. Karolinum, Praha 1997.
PELIKÁN, Jan: Pohled Českého týdeníku a Mladé fronty Dnes na jihoslovanskou krizi v roce 1995. In: Lidé a Města, sv. 10: Česko-jihoslovanský dialog, Praha 1996, s. 52-87.
PERENČEVIĆ, Milan; RYCHLÍK, Jan: Dějiny Chorvatska. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2007.
PETRIČIĆ, Darko: Hrvatska u mreži mafije, kriminala i korupcije. Argus media, Zagreb 2009.
BARIĆ, Nikica; BING, Albert; MARIJAN, Davor; RADELIĆ, Zdenko; ŽIVIĆ, Dražen: Stvaranje hrvatske države i Domovinski rat. Školska knjiga, Zagreb 2006.
VALENTIĆ, Mirko: Rat protiv Hrvatske 1991. – 1995. : Velikosrpski projekti od ideje do realizacije. Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski brod, Zagreb 2010.
TANNER, Marcus: Croatia: a nation forged in war. Yale University Press, Yale 1997.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK